>> Verkoop van nieuwe en tweedehands buffetpiano's en vleugels


Samen met u zoeken we naar het beste instrument dat het nauwste aansluit bij uw persoonlijke behoeften. Een nieuwe of een tweedehandspiano.
Bijgevoegd enkele voorbeelden van tweedehandspiano's die door ons werden gerenoveerd en verkocht.